søndag den 11. september 2011

Forskningsprojektet TRYG i naturen

400 medlemmer af Havkajakroerne er blevet udvalgt til at medvirke til et spændende forskningsprojekt med titlen TRYG i naturen. Undersøgelsen drejer sig om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med aktivt friluftsliv og omfatter, ud over havkajakroere, også kitesurfere og jollesejlere.

Det er Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik der står bag undersøgelsen som er støttet af Trygfonden. Institutet skriver selv om forskningsprojektet:
Inden for de seneste 30 år er der sket en kraftig udvikling i friluftslivet og i interessen for naturoplevelser i Danmark. Friluftslivet er i udstrakt grad blevet pædagogiseret og kommercialiseret, samtidig med at der er kommet mere fokus på individuelle og risikobetonede aktiviteter. 
Der findes ingen egentlig forskning som beskæftiger sig med sikkerhed og risiko i forbindelse med friluftsliv i Danmark. Formålet med denne undersøgelse er at undersøge de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark. I forhold til tidligere undersøgelser er det intentionen at inddrage et bredere begreb om ulykker og bl.a. undersøge betydningen af organisering, uddannelse og oplæring i forhold til sikkerhed samt inddrage internationale forskningsresultater.

Jeg er et af de 400 medlemmer af Havkajakroerne der er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage i den spørgeskemaundersøgelse som er en del af projektet. Interesserede kajakroere kan smugkikke alle spørgsmålene her.

Det bliver spændende at se det færdige resultet når forskningsprojektet engang er færdigt. Umiddelbart er min forventning at sikkerheden er høj hos havkajakroere og sikkert også hos kitesurferne, men at den er jævnt ringe hos jollefolket. Men det er bare min lille private fordom!

Ingen kommentarer:

Du syntes måske også om: