onsdag den 25. marts 2009

Mossø i blæsevejr

Kl. 6:45 er det ikke rigtig begyndt at blæse.

Ved plusgrader kan der godt dannes istapper - bare det blæser nok!

>> Flere foto

Igen i dag en fridag midt i ugen afsat til en kajaktur. Jeg havde holdt lidt øje med DMI’s forudsigelser for onsdag, de sidste par dage og der var blæst på programmet. En middelvind på 8 m/s og vindstød på 15 m/s. Da vindretningen blev forudsagt til SØ var lysten til kystture ikke specielt stor. I stedet ville jeg ind i Mossø for at ro en tur. Jeg havde jo luret, at med den vindretning, var der læ at finde bag bakkerne på søens sydside.

Jeg havde valgt et nyt sted at sætte kajakken i, ved Hylke Strand, bare for ikke altid at starte det samme sted. Det er et udmærket sted, selv om det ligger midt i Skanderborg Golf Klubs baner. De er heldigvis sat et højt net op, så man ikke får en vildfaren golfkugle i nakken eller får buler i bilen mens man er væk. Der er kun ganske kort at bære kajakken fra parkeringspladsen til vandet. Hvis man ikke vil starte fra stranden er her også en lang lav badebro som kan anvendes.

Da jeg lagde ud så det nu ikke så slemt ud med vind, men det var også først op ad formiddagen det rigtigt ville starte. Jeg får roet igennem søerne inde ved Skanderborg, Tåning Å og er så, efter overbæringen ved Fuldbro Mølle, ude i Mossø. Her går det hurtigt vestover viser det sig. Jeg kan se på vindmøllerne ovre ved Alken at vindretningen ikke er sydøst som DMI havde meldt, men desværre ren øst. Så det er meget begrænset hvad der er at hente af læ nogen steder. Der er lige et par pynter som giver lidt læ, men det er det hele. Det er selvfølgelig lige meget, her med vinden i ryggen, men jeg kan ikke lade være med at tænke på hjemturen et par gange undervejs.

Det er faktisk i den sidste vestlige tredjedel af søen at det er værst med søbølgerne, her har de selvfølgelig også haft mange kilometer til at bygge op. Mossø er faktisk med sine knap 10 km’s længde Danmarks længste sø, den er dog kun arealmæssigt den fjerdestørste.

Her på turen ud, med den iskolde vind i ryggen, får jeg tid til at iagttage fuglelivet ved søen. Jeg er så heldig at få øje på tre arter som jeg ikke tidligere har set. Den sky lille lappedykker der plejer at være væk inden man rigtig får den set, en del stor skallesluger og omme ved Klostermølle, en stor sværm af bjergvipstjert. Det var jo dejligt at se på sådan en stormende onsdag.

Da jeg går på land ved Klostermølle for at holde en spisepause er det med at finde noget læ i en fart. Jeg vælger at sætte mig op i fugletårnet der er indrettet oppe under taget i den store sorte tørrelade. Her, højt over landskabet, er det så tid til at overveje den videre tur. Min oprindelige plan var nemlig at ro helt om i Gudensø, men med vinden på langs af Mossø vælger jeg at bruge mine kræfter på det i stedet for at ro de ekstra kilometer om i Gudensø og tilbage igen.

Jeg syntes det havde været lidt koldt på turen ud, så jeg tjekker lige om det er fordi min inderste fleece er våd, men det er ikke tilfældet. For bedre at holde varmen nu da jeg skal til at ro op mod vinden tager jeg lige en tæt windbreaker på, mellem de to lag fleece - det var jeg rigtig glad for på turen tilbage for der var isnende koldt selv om temperaturen var lige over nulpunktet. Men vinden gjorde at det føltes meget koldere. Jeg kikkede lige i en chillfaktortabel og så at det svarer til en temperatur på -5° C. Jeg fik at mærke hvad der er DMI mener med tallene for middelvind og vindstød. Når det bare blæste »almindeligt« var det fint nok at ro, men med jævne mellemrum var der 15-20 sekunder hvor der virkelig var blæs på drengen. Så var det bare med at læne sig så langt fremad som muligt for at mindske overfladen og holde en virkelig lav pagajføring. Jeg behøver vel ikke at skrive at turen hjemad var mere hård end turen ud?

Turen i dag var i øvrigt et lille jubilæum. Jeg har nu roet 3.000 km i alt.

Vejr: Frisk vind, overskyet, -2 til +2 grader

Distance: 38,0 km

Fugle: isfugl, bjergvipstjert, hvid vipstjert, vibe, grågås, solsort, hættemåge, stormmåge, lille lappedykker, toppet lappedykker, gravand, gråand, knopsvane, krage, stær, skarv, blishøne, stor skallesluger, troldand, fiskehejre og tre rovfugle.

Ingen kommentarer:

Du syntes måske også om: