torsdag den 14. januar 2010

Næsten isfri vintertur


En lille is-skulptur på en brostolpe ved Sminge Kanoteltplads.Stilheden sænker sig efter en veloverstået frokost i det fri.

>> Flere foto

Når nu frosten har valgt at blive i landet bliver det sværere og sværere at finde steder at få adgang til vandet. Det meste af Horsens Fjord er frosset til. Ifølge DMI’s iskort er der et islag på mellem 10-20 cm, jeg har dog ikke selv været dernede for at tjekke det, men mon ikke de har ret? Da jeg var i Hou for 11 dage siden var der tynd grødis syd for havnen og så begyndende isdannelse nord for havnen - og det har været frostvejr lige siden. Hvad gør man så?

Jeg valgte at tage en tur på Gudenåen i stedet. Jeg satsede på at strømmen ville forhindre isdannelse og heldigvis havde jeg ret. Da jeg kom til Kongensbro for at sætte kajakken i vandet ved kano-opsamlingspladsen var der masser af sne, men kun en lille smule is helt inde ved kanten. Men vandstanden var langt over normal og det så også ud til at strømmen var kraftigere end jeg tidligere har set. Der var et par håndværkere i en varevogn som havde valgt at holde deres pause med en ordentlig udsigt. De var noget skeptiske da det gik op for dem at det var mit alvor at skulle ud at ro i kajak. De ville ikke bytte med den varme bil påstod de.

Jeg fik hurtigt alt det varme tøj på og kom i kajakken - så gik turen sydover mod Sminge Sø. Ud over den kraftige strøm betød det også modvind, for vinden var i sydøst. Men det gik egentlig ret fint den første times tid. Da jeg så efter på GPS’en kl. 10.57 kunne jeg se at jeg havde roet 4,5 km på den første time. Udmærket efter omstændighederne. Jeg var allerede begyndt at overveje om jeg måske kunne komme helt op til Resenbro i stedet for. Som det ofte sker, bliver den slags kåde tanker straffet hårdt. Ruten drejede tættere op mod vinden, der var mindre læ og åen blev smallere. Det samlede resultat af disse uheldige omstændigheder var at en hastighed ofte lå nede på 1-2 km/t. Men det var rimelig let at holde varmen!

Faktisk var jeg et par gange ved at opgive at komme videre - det var de gange jeg kikkede ned på GPS’en mens jeg roede som en gal - og så konstatere at hastigheden var 0,0 km/t. Så var der ikke andet at gøre end at finde et sted i åen med lidt mindre strøm. Jeg er ellers efterhånden ved at være god til at aflæse et vandløb og skære hjørnerne på den rigtige måde i modstrøm, men den var altså strid i dag.

Da jeg kommer op til Tvilum Bro vælger jeg at holde en ganske kort pause inde under broen. På grund af den høje vandstand kan man ikke komme på land det »rigtige« sted - der er ingen landgangsbro at se. Men herinde under broen er det let at komme på land. Jeg får lidt vand og et par kiks. Der er ikke rigtig mulighed for at drikke vand undervejs, ligesom det ikke er ideelt at fotografere. Jeg forsøgte på et tidspunkt, men droppede det hurtigt. Jeg var drevet 100-200 meter bagud allerede inden jeg fik valgt det rigtige program på mit kamera. Billeder måtte vente til turen hjemad.

Kort efter broen så jeg en rigtig stor rovfugl som slog ned på en blishøne et stykke foran mig. Af en eller anden grund gav den dig slip allerede da den var omkring en meter oppe. Det så virkelig spøjst ud. Jeg fandt ikke ud af hvorfor - blishønen kunne jeg ikke spørge, den fortrak skyndsomt. Fugle var der ellers rigtig mange af i dag: både svaner, ænder og blishøns - der var et leben og skræppen hele dagen. En anden - noget mere undseelig - fugl var den lille lappedykker som virkelig er en meget lille fugl. Andre gange hvor jeg har set den har jeg blot fået et ganske lille blik på den inden den var helt væk i rørskoven. Men i dag så jeg den flere gange og den virkede ikke helt så sky som sædvanligt. En sjov bitte fugl.

Da jeg langt om længe får mig kæmpet op til Sminge Kanolejrplads viser det sig at det ikke er helt let at komme på land. Landgangsbroen som plejer at være 20-30 cm over vandet ligger i dag mindst 20 cm under vandspejlet. Desuden er den inderste halvdel af broen dækket af is. Men jeg vælger at være optimistisk (nogle ville sige naiv) og regner med at jeg kan bryde isen med kajakken - men den går ikke. Det er kun en lille smule ude i kanten som knækkede. Hvad så? Jeg ville jo helst nogenlunde tørskoet på land. Jeg vælger til sidst at tage lidt tilløb og så læne mig bagover i kajakken så jeg kommer et godt stykke op på isen. Ved at få fat i stolperne på broen kan jeg så få skubbet kajakken helt op. Det var så lige her at den fede ide - at anskaffe sig en isøkse - pludselig strejfede mig. Sådan en ville være rar at have med den vinter vi har. Hug den ned i isen foran dig og træk løs. Den er hermed på ønskelisten.

Jeg holder en halvlang pause på stedet inden jeg fortsætter turen. Søsætningen af kajakken foregår så direkte fra isen og ud i vandet - det har jeg godt nok ikke prøvet før, men det var uden problemer. Inden jeg ror tilbage vil jeg lige det korte stræk ned til Sminge Sø for at se hvordan isforholdene er der. Ganske som ventet er 3/4 af søen frosset til. Det er kun lige over i den vestlige side af søen, hvor Gudenåen løber igennem, der er isfri.

Turen tilbage er den rene svir. Selv uden at ro kan jeg holde en hastighed på 4-5 km/t - når der er mindst strøm. Jeg er dog nødt til at ro en smule for at holde varmen. Men jeg vælger at holde det på et minimum og bare nyde turen. Det meste at tiden holder jeg uden synderlig anstrengelse mellem 8 og 11 km/t - det er bare i orden. Et stykke nede ser jeg et par store rovfugle som med ét letter da jeg runder et hjørne. De var i gang med et festmåltid lige i vandkanten. Jeg kunne dig ikke nå at se hvad det var de havde fanget. Jeg var egentlig ikke klar over at rovfugle delte deres bytte - måske det var et par? Jeg har aldrig set det før, må jeg indrømme.

Jeg får også taget en del foto på turen tilbage, men må sortere kraftigt i dem efter hjemkomsten for flere af dem var slørede. De var taget for tæt på land med for høj fart. Da jeg kommer retur til bilen har jeg kun knap brugt den halve tid på turen hjem i forhold til den satans tur mod strømmen og vinden.

Men alt i alt en kanon vintertur. Hvor mon jeg kan komme på vandet næste gang? Det ser desværre ud til at frosten bliver ved og ved.

Vejr: Jævn-frisk vind, fladt vand, overskyet, -2° C

Distance: 21,6 km

Fugle: Knopsvane, sangsvane, skarv, husskade, lille lappedykker, blishøne, gråand, troldand, ringdue, krage, hættemåge, fiskehejre, grønbenet rørhøne, fire store rovfugle, to små rovfugle

Ingen kommentarer:

Du syntes måske også om: