søndag den 8. marts 2009

Havqajaq

Jes Lysgaard - Havqajaq
Books on Demand, 2008 - 264 sider

Jes Lysgaard har skrevet en yderst seriøs bog om havkajakroning. En af de ting som er med til at gøre bogen levende er at Jes flere steder i bogen forlader det teoretiske stof for at komme med nogle kortere eller længere personlige beretninger. Det er en rigtig god ide som er med til at give bogen dybde. Jes Lysgaard har sit eget firma Naturens Stemme, som ud over havkajak beskæftiger sig med bueskydning og fortælling.

Bogen lægger ud med en gennemgang af kajaktyper og forskellige materialer. Der er selvfølgelig også en solid gennemgang af hvad de forskellige former på kajakkerne betyder for stabilitet og manøvredygtighed. Det er fint der også er en kort omtale af mange andre kajaktyper: kapkajak, turkajak, sit-on-top, whitewater og den oprindelige grønlandske kajak. Der er jo ingen grund til at vi bliver alt for snæversynede bare fordi vi har valgt havkajakken.

Herefter følger et afsnit som uden megen udenomssnak gennemgår det forskellige basisudstyr ved havkajakroning: vesten, overtrækket, pagajen og forskelligt sikkerhedsudstyr. God information for den som skal til at starte som kajakroer.

Bogens omtale af både de grundlæggende og avancerede roteknikker samt redninger er grundig og letforståelig. Sammen med billederne giver de et ganske godt indtryk af hvad det hele går ud på. Jeg syntes det er dejligt at afsnittene indeholder en omtale af leg i kajakken som en vigtig del af indlæringen.

En ganske fin balanceøvelse er også omtalt. Man skal sidde i kajakken og holde pagajen vandret foran sig. Herefter skal man med hofterne vippe kajakken fra side til side mens man holder øje med at pagajen stadig er helt vandret og er i ro. Man starter med små vip og gør dem større og større. Når dette er lært skal man begynde at holde kajakken stille i yderpositionerne for at lære sig kantningen. Det kan virke som noget ganske banalt at lære, men jeg mener ikke at have set denne øvelse omtalt i andre bøger.

Bogen har også en fin gennemgang af navigation og kort, som tager udgangspunkt at det faktisk skal være muligt at udføre disse ting siddende i en kajak på havet - altså ikke hjemme ved skrivebordet. Det begrænser unægteligt mulighederne, men er jo yderst realistisk. Og som jeg har læst flere andre steder er der flere nyttige informationer for en kajakroer at hente i geodætiske landkort end i søkort. Det er nu også min egen erfaring.

Vand, bølger og strøm bliver formidlet enkelt med nogle rigtig gode tegninger som viser de forskellige fænomener. I afsnittet om meteorologi studsede jeg lidt over at beaufort skalaen ikke er helt den samme som den DMI anvender, men det er selvfølgelig en mindre ting. Jeg vil dog fortsætte med at bruge udtrykkene fra DMI og kalde vind for vind - i stedet for brise som de gør i Sverige. En rigtig god ting i forbindelse med vindskalaen er at Jes har sat roerniveau ud for de forskellige vindstyrker. Fx står der ved 18-22 m/s »Umuligt at ro« - det tror jeg gerne, uden at have prøvet det!

Afsnittet om påklædning er lidt umotiveret placeret imellem afsnittene hedeslag og udstyr til turen, det kunne med fordel være placeret i forbindelse med afsnittene kajakudstyr og sikkerhedsudstyr Det ville i mine øjne være en mere logisk placering. Udstyr til turen bliver gennemgået i lidt grove træk, men med fokus på de væsentlige ting. Jeg kan konstatere at jeg ikke er den eneste som foretrækker til den originale Trangia med spritbrænder frem for andre alternativer. Det var lidt sjovt at gennemgå Jes’ pakkeliste til turbrug og konstatere at den til forveksling ligner den jeg selv bruger, men den er nok rimelig ens for de fleste kajakroere når det kommer til stykket.

Det som nok adskiller denne bog mest fra andre tilsvarende instruktionsbøger er afsnittene om træning, skadeforebyggelse og udstrækning. Disse afsnit meget detaljerede og grundige. Jeg læste dem med stor fornøjelse for det meste var helt nyt stof for mig. Bl. a. var der nogle konkrete anvisninger på løsninger af forskellige skavanker. En ting som jeg også fandt ganske interessant var at Jes omtaler det velkendte begreb Paddlers Box, men samtidig påpeger at det oprindeligt er udviklet til kaproere og andre med stejl pagajføring. For langtursroeren foreslår han nogle tilføjelser til dette begreb som giver ganske god mening.

Et par af de sidste afsnit i bogen fandt jeg yderst sympatiske og helt i tråd med min indstilling til kajakroningen, det er afsnittet om øko-roning og det afsluttende afsnit "Zen og kunsten at ro en havkajak«.

Denne bog ligger sig i samme segment som Havkajaksamrådets hæfte Havkajak instruktør og Jakob Hertz’ Havkajak som jeg tidligere har anmeldt her på bloggen. Hvilken man finder bedst vil være et temperamentsspørgsmål, for Havkajak instruktør er en smule nøgtern og tør i det, mens Havkajak måske er lidt for kort med sine kun 82 sider. Så Havqajaq ligger godt i førerfeltet og Jes Lysgaard er helt sikkert et spændende bekendtskab.

Bogen kan købes i flere kajakbutikker, men kan også købes direkte hos forlaget Books on Demand. Prisen er kr. 278,-.

Ingen kommentarer:

Du syntes måske også om: